1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Cập nhật ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV

Cập nhật ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV

1. Mục đích

Cập nhật ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, phần mềm chưa thiết lập sẵn danh mục ngạch lương theo Thông tư 07/2017/TT-BNV.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm cập nhật ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh mục\Ngạch bậc lương\tab Ngạch hưởng theo hệ số, tại đây phần mềm đã cập nhật một số ngạch bậc lương cơ yếu theo Thông tư 07/2017/TT-BNV.

Lưu ý: Ngạch bậc lương cơ yếu chỉ áp dụng tại đơn vị hành chính cấp huyện và cấp tỉnh.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan