1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Cho phép khai báo nhanh thông tin cán bộ nhân viên

Cho phép khai báo nhanh thông tin cán bộ nhân viên

1. Mục đích

Cho phép khai báo nhanh thông tin cán bộ nhân viên.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R19, khi thêm từng CBNV, phần mềm cho phép mặc định ở mode khai báo nhanh thông tin CBNV để rút gọn thông tin cần khai báo. NSD có thể chuyển linh hoạt giữa mode khai báo nhanh và khai báo chi tiết.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Khi khai báo 1 CBNV mới, phần mềm sẽ mặc định vào tab Khai báo nhanh để anh chị có thể khai báo nhanh.

2. Tại đây anh chị chỉ cần khai báo một số thông tin cần thiết để tính lương. Những thông tin như chương, khoản, tiểu mục, tỷ lệ đóng bảo hiểm sẽ mặc định theo quy tắc chung của chương trình.

3. Khi anh chị đang thao tác nhập thông tin tại tab Khai báo nhanh nhưng click chuột sang tab Khai báo chi tiết thì các dữ liệu anh chị đang nhập tại Khai báo nhanh sẽ tự động hiển thị tại các trường thông tin tương ứng của Khai báo chi tiết.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan