1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán muốn truy lĩnh cho CBNV được nâng lương 2 lần trong thời gian truy lĩnh

Kế toán muốn truy lĩnh cho CBNV được nâng lương 2 lần trong thời gian truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán tính truy lĩnh cho CBNV được nâng lương 2 lần trong thời gian truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, đơn vị trả lương cho CBNV từ đầu tháng, căn cứ vào bảng chấm công tháng trước. Có TH CBNV nghỉ ốm dài ngày, không xác định thời hạn nghỉ. Tháng trước đó CBNV vẫn nghỉ ốm nên không có tên trên bảng lương tháng này. Sau ngày trả lương thì CBNV này đi làm trở lại. Sang tháng tiếp theo, kế toán tính truy lĩnh lương cả tháng cho CBNV đi làm lại sau khi nghỉ ốm dài ngày. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa tính dược số tiền truy lĩnh nguyên tháng do đi làm lại sau nghỉ ốm dài ngày.

– Kể từ phiên bản R19, khi tính truy lĩnh thì vẫn thực hiện tính như hiện thời, nhưng khi nhấn Chọn bổ sung CBNV, thì bổ sung tùy chọn lấy cả số liệu truy lĩnh liền kề trước đó.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan