1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán mong muốn chỉ thuyết minh tăng giảm của các CBNV có chênh lệch trong nhóm hưởng lương được chọn khi tùy chỉnh mẫu 09 để đáp ứng đúng nghiệp vụ của đơn vị

Kế toán mong muốn chỉ thuyết minh tăng giảm của các CBNV có chênh lệch trong nhóm hưởng lương được chọn khi tùy chỉnh mẫu 09 để đáp ứng đúng nghiệp vụ của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán chỉ thuyết minh tăng giảm của các CBNV có chênh lệch trong nhóm hưởng lương được chọn khi tùy chỉnh mẫu 09 để đáp ứng đúng nghiệp vụ của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, đơn vị khối xã sử dụng phần mềm Salagov để tính lương và in mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN. Đơn vị lập chung 1 bảng lương cho tất cả loại cán bộ: cán bộ, công chức, KCT xã, KCT thôn và khác. Sau đó, sắp xếp CBNV thành 2 nhóm hưởng lương: Cán bộ, công chức và KCT xã, thôn, khác. Kế toán thiết lập 2 mẫu 09 tương ứng cho 2 nhóm hưởng lương.
Kế toán mong muốn, phần thuyết minh chênh lệch tháng này so với tháng trước khi in mẫu 09 chỉ hiển thị chênh lệch của các CBNV trong từng nhóm hưởng lương.
Hiện tại phần mềm đang hiển thị chênh lệch tháng này so với tháng trước của tất cả CBNV có chênh lệch trong bảng lương.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm chỉ hiển thị các CBNV lên phần II. Thuyết minh dựa theo các CBNV có hiển thị tại phần I. Nội dung thanh toán.

Cụ thể như sau

1. Phần mềm cải tiến sửa các mẫu thuyết minh 09 chỉ hiển thị số liệu về CBNV dựa trên các CBNV đang hiển thị tại phần I. Nội dung thanh toán.

2. Ngoài ra tại phần II. Tổng số chênh lệch tháng này so với tháng trước, phần mềm cũng căn cứ dựa trên các CBNV này.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan