1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. PTC muốn thống kê nhanh các đơn vị chưa gửi bảng lương hàng tháng để kịp thời nhắc nhở nộp đúng hạn

PTC muốn thống kê nhanh các đơn vị chưa gửi bảng lương hàng tháng để kịp thời nhắc nhở nộp đúng hạn

1. Mục đích

Giúp PTC thống kê nhanh các đơn vị chưa gửi bảng lương hàng tháng để kịp thời nhắc nhở nộp đúng hạn.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R13, hàng tháng PTC sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập bảng lương trên phần mềm SalaGov và gửi bảng lương hoàn chỉnh lên PTC vào 1 thời gian nhất định. PTC sẽ căn cứ vào đó để đánh giá thực trạng đưa PM SalaGov vào sử dụng tại các đơn vị trên địa bàn. Đơn vị nào chưa nộp hoặc nộp chậm thì chuyên viên tài chính sẽ nhắc nhở thông qua email/điện thoại. Hiện tại PM chưa thống kê được danh sách các đơn vị trực thuộc chưa nộp bảng lương lên PTC hàng tháng.

– Kể từ phiên bản R13, phần mềm cải tiến giao diện xét duyệt/tổng hợp lương của đơn vị cấp dưới tương tự như giao diện dự toán lương để đảm bảo công tác xét duyệt hàng tháng được nhanh chóng, tiện lợi.

Xem phim hướng dẫn

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan