1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. PTC mong muốn lọc nhanh được đơn vị cấp dưới để xét duyệt/từ chối bảng lương hàng tháng

PTC mong muốn lọc nhanh được đơn vị cấp dưới để xét duyệt/từ chối bảng lương hàng tháng

1. Mục đích

Giúp PTC lọc nhanh được đơn vị cấp dưới để xét duyệt/từ chối bảng lương hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, phần mềm chưa có tiện ích lọc nhanh đơn vị khi xét duyệt bảng lương.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm bổ sung filter vào màn hình danh sách bảng lương của đơn vị cấp dưới.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính, tại menu Tình lương\Xét duyệt bảng lương, phần mềm đã bổ sung filter vào màn hình danh sách bảng lương của đơn vị cấp dưới để đơn vị cấp trên có thể dễ dàng lọc nhanh được đơn vị cấp dưới để xét duyệt/từ chối bảng lương.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan