1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán mong muốn dùng chung danh mục phụ cấp đặc biệt ngành để đơn vị trong địa bàn không mất thời gian thiết lập riêng

Kế toán mong muốn dùng chung danh mục phụ cấp đặc biệt ngành để đơn vị trong địa bàn không mất thời gian thiết lập riêng

1. Mục đích

Giúp đơn vị trong địa bàn không mất thời gian thiết lập riêng danh mục phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, các đơn vị khối xã có rất nhiều các khoản PC ĐBN như PC đại biểu HĐND, PC quân sự, phụ cấp dân quân tự vệ, …Kế toán từng đơn vị phải vào tích chọn sử dụng khoản PC ĐBN từ danh mục mang đi của chương trình và khai báo chương, loại-khoản, tiểu mục theo đúng MLNS đơn vị sử dụng. Thường các đơn vị khối xã có MLNS giống nhau, vì vậy kế toán mong muốn PTC ban hành danh mục PCĐBN dùng chung cho các đơn vị khối xã để kế toán từng đơn vị không mất thời gian khai báo MLNS cho từng khoản PC ĐBN. Tuy nhiên hiện tại PM chưa có chức năng PTC ban hành DM PC ĐBN.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm cải tiến DM PCĐBN tương tự như DM phụ cấp, chuyển thành DM được ban hành từ PTC để dễ dàng trong việc đồng bộ và phân cấp danh mục.

Cụ thể như sau

Khi đơn vị thêm 1 khoản PC ĐBN, các đơn vị khác tích chọn sử dụng sẽ mặc định lấy theo giá trị của đơn vị thêm các thông tin sau:

  • Tất cả thông tin (trừ Chương, Khoản)
  • Riêng với thông tin Chương, Khoản:
    • Nếu đơn vị đang sử dụng nhiều Chương, Khoản => Thông tin Chương – Khoản trên PC được tích chọn sử dụng sẽ để trống
    • Nếu đơn vị đang sử dụng 1 Chương – Khoản => Thông tin Chương – Khoản sẽ mặc định theo Chương – Khoản được tích chọn sử dụng.

Cập nhật 08/02/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan