1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Chuyên viên KTNN muốn mapping danh sách CBNV các đơn vị trực thuộc văn phòng KTNN vào văn phòng KTNN

Chuyên viên KTNN muốn mapping danh sách CBNV các đơn vị trực thuộc văn phòng KTNN vào văn phòng KTNN

1. Mục đích

Giúp chuyên viên KTNN nhập khẩu danh sách CBNV từ phần mềm QLCB của KTNN sang phần mềm SalaGov của MISA.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R53, tại đơn vị KTNN đang sử dụng phần mềm quản lý QLCB riêng và đã được lưu trữ thông tin đầy đủ trên phần mềm này. Khi đơn vị sử dụng phần mềm MISA SalaGov phải nhập lại các thông tin hồ sơ của CBNV rất mất thời gian mà họ đã có sẵn các thông tin này trên phần mềm hiện tại.

– Kể từ phiên bản R53, phần mềm cho phép chuyên viên KTNN nhập khẩu danh sách CBNV từ phần mềm QLCB của KTNN sang phần mềm SalaGov của MISA.

  • Tại menu Danh sách CBNV, nhấn vào biểu tượng” … “, tại đây phần mềm đã bổ sung tính năng Lấy dữ liệu từ phần mềm KTNN.

  • Khi nhấn vào tính năng này, chương trình sẽ tự động chuyển hướng đến trang Kiểm toán nhà nước để chuyên viên KTNN thực hiện đồng bộ danh sách CBNV.
Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan