1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán các đơn vị KTNN muốn tính phụ cấp ưu đãi nghề cho CBNV theo ngạch bậc lương

Kế toán các đơn vị KTNN muốn tính phụ cấp ưu đãi nghề cho CBNV theo ngạch bậc lương

1. Mục đích

Giúp chuyên viên KTNN tính phụ cấp ưu đãi nghề cho CBNV theo ngạch bậc lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R25, khi đồng bộ dữ liệu từ phần mềm QLCB của KTNN về MISA SalaGov (KTNN), phần mềm tự động sinh quá trình hưởng phụ cấp ưu đãi nghề được hưởng theo ngạch bậc lương với tỷ lệ cụ thể như sau:

  • Ngạch Kiểm toán viên cao cấp (Mã ngạch: 06.041); Thanh tra viên cao cấp (Mã ngạch 04/023): 15%
  • Ngạch Kiểm toán viên chính (Mã ngạch: 06.042); Thanh tra viên chính (Mã ngạch 04/024): 20%
  • Ngạch Kiểm toán viên (Mã ngạch: 06.043); Thanh tra viên (Mã ngạch 04/025): 25%
Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan