1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Nhân viên triển khai MISA mong muốn khai báo nhanh thông tin danh mục ban đầu để tiết kiệm thời gian triển khai cho các đơn vị

Nhân viên triển khai MISA mong muốn khai báo nhanh thông tin danh mục ban đầu để tiết kiệm thời gian triển khai cho các đơn vị

1. Mục đích

Giúp nhân viên triển khai MISA khai báo nhanh thông tin danh mục ban đầu để tiết kiệm thời gian triển khai cho các đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, với các đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm, nhân viên Misa phải thực khai báo thông tin danh mục ban đầu bao gồm Phòng ban, phụ cấp, Ngạch bậc lương, Phụ cấp đặc biệt ngành, Mục lục ngân sách, Khấu trừ KTX.

  • Khi thực hiện khai báo danh mục phụ cấp/PCĐBN nhân viên Misa phải kiểm tra danh mục các khoản phụ cấp mang đi trên phần mềm được tích chọn đang sử dụng đối chiếu với các khoản phụ cấp thực tế đơn vị đang sử dụng. Khoản phụ cấp nào đơn vị không sử dụng thì bỏ tích chọn.
  • Khi đơn vị khai báo 1 khoản phụ cấp/PCĐBN mới thì các đơn vị ở địa bàn khác cũng nhận được khai báo loại phụ cấp này. Khoản phụ cấp mới sẽ không được hiển thị khi in các mẫu báo cáo đã thiết lập sẵn cho các đơn vị. Nếu muốn hiển thị đầy đủ các khoản lương, phụ cấp thì nhân viên Misa phải vào sửa mẫu bảng lương để bổ sung khoản phụ cấp đơn vị thêm mới vào dữ liệu hiện có.
  • Việc làm này mất khá nhiều thời gian và công sức của nhân viên triển khai.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm cải tiến các danh mục liên quan đến khai báo ban đầu giúp các đơn vị dễ sử dụng hơn: cho phép đơn vị cấp trên ban hành xuống để các đơn vị chỉ việc lấy về sử dụng, hoặc các đơn vị sẽ chọn từ danh mục mang đi sẵn của PM để hiển thị lên, đồng thời bỏ thông tin Áp dụng cho đi hiển thị toàn tỉnh.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Với các danh mục Phụ cấp, Phụ cấp đặc biệt ngành, ngạch bậc lương, đơn vị cấp trên/tài chính có thể thực hiện ban hành danh mục xuống.

Ví dụ tại danh mục Phụ cấp. tại đơn vị cấp trên/tài chính có thể nhấn Ban hành danh mục.

  • Tại Bước 1, phần mềm sẽ hiển thị các đơn vị cấp dưới trực tiếp trong địa bàn quản lý. Tích chọn đơn vị cấp dưới cần ban hành danh mục (1) và nhấn Tiếp tục (2)
  • Tại Bước 2, tích chọn các PC cần ban hành (3), nhấn Tiếp tục (4) để chuyển sang Bước 3. Xác nhận và ban hành.

2. Khi đó, tại đơn vị cấp dưới sẽ nhận được thông báo cấp trên đã ban hành danh mục Phụ cấp ngay tức thì tại góc dưới bên phải màn hình.

Hoặc có thể nhấn vào biểu tượng thông báo để xem lại thông báo này.

3. Sau đó thực hiện đồng bộ những danh mục đơn vị mình sử dụng đến bằng cách nhấn Lấy danh mục từ cấp trên:

  • Tích chọn nhứng danh mục đơn vị sử dụng (1), nhấn Đồng ý (2)

4. Các danh mục chưa tích chọn sử dụng sẽ được hiểu là danh mục mang đi và được hiển thị tại tính năng Chọn danh mục có sẵn.

Lưu ý: Anh/chị có thể sửa lại danh mục (không được sửa mã và tên). Riêng với danh mục Ngạch bậc lương thì không cho đơn vị trực thuộc sửa.

Tương tự, với danh mục Phụ cấp đặc biệt ngành, ngạch bậc lương, phần mềm cũng đã cải tiến như danh mục Phụ cấp.

Cập nhật 07/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan