1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán các đơn vị tỉnh Đồng Nai muốn tự thiết lập mẫu thuyết minh 09 để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản

Kế toán các đơn vị tỉnh Đồng Nai muốn tự thiết lập mẫu thuyết minh 09 để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán các đơn vị tỉnh Đồng Nai tự thiết lập mẫu thuyết minh 09 để đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, các đơn vị thuộc tỉnh hàng tháng phải in mẫu 09 giống mẫu của kho bạc tỉnh Đồng Nai để đi lương. Đơn vị không thuyết minh chi tiết từng CBNV tăng giảm mà chỉ thuyết minh tổng chênh lệch tháng này so với tháng trước của toàn đơn vị, nên phần thuyết minh chênh lệch chỉ xảy ra 2 trường hợp tăng hoặc giảm. Phần mềm đã cho phép tự thiết lập mẫu phần thuyết minh.Trong đó thuyết minh tổng số chênh lệch tháng này so với tháng trước chỉ hiển thị được dạng text chứ chưa tự thiết lập được dạng bảng theo mẫu của Khách hàng tỉnh Đồng Nai.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm bổ sung mẫu thuyết minh đặc thù Đồng Nai.

Cụ thể như sau

1. Khi sửa mẫu bảng lương, tại tab Sửa chân chữ ký, phần Thuyết minh thay đổi so với tháng trước, nhấn Tùy chọn mẫu thuyết minh.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung mẫu mặc định 16. Mẫu thuyết minh tổng hợp (đặc thù STC Đồng Nai)

Ngoài ra phần mềm cũng bổ sung mẫu thuyết minh này tại giao diện tham số báo cáo.

3. Khi in bảng lương đã tích chọn mẫu thuyết minh trên, phần mềm sẽ hiển thị được thuyết minh tổng chênh lệch tháng này so với tháng trước của toàn đơn vị theo dạng bảng.

 

Cập nhật 27/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan