1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn thiết lập được công thức tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành

Kế toán muốn thiết lập được công thức tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành

1. Mục đích

Giúp kế toán thiết lập được công thức tính khoản phụ cấp đặc biệt ngành.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, phần mềm khi tính phụ cấp đặc biệt ngành đang cho phép tính theo hệ số/tỷ lệ/số tiền. Phần mềm chưa đáp ứng tính phụ cấp đặc biệt ngành thiết lập theo công thức

– Kể từ phiên bản R25, khi khai báo phụ cấp ĐBN, cho phép thiết lập mức hưởng theo công thức và có thể thiết lập được công thức dựa trên các khoản lương, phụ cấp theo lương.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp đặc biệt ngành, phần mềm cho phép thiết lập khoản PCĐBN theo công thức, trừ một số PC không thiết lập theo công thức (PC làm thêm, làm đêm, PC thường trực, PC giảng dạy người khuyết tật, PC dạy tiếng dân tộc, PC dạy thêm giờ).

VD: Với danh mục Phụ cấp kiêm nhiệm:

  • Khi chọn tính PC theo Tỷ lệ

  • Khi chọn tính PC theo Hệ số

2. Với khoản PC dạy thêm giờ, phần mềm bổ sung thêm cách tính đơn giá 1 giờ dạy theo Lương + PCCV + PCTNVK + PCTNN.

Cập nhật 07/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan