1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp đặc biệt ngành chi tiết theo khoản để đáp ứng đúng nghiệp vụ lập dự toán theo khoản

Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp đặc biệt ngành chi tiết theo khoản để đáp ứng đúng nghiệp vụ lập dự toán theo khoản

1. Mục đích

Kế toán muốn tính dự toán phụ cấp đặc biệt ngành chi tiết theo khoản để đáp ứng đúng nghiệp vụ lập dự toán theo khoản

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, đơn vị là trường liên cấp, có 1 CBNV dạy thể dục cho cả khối tiểu học và THCS, hàng tháng được hưởng phụ cấp ngoài trời theo số tiết dạy thực tế của khối tiểu học và khối THCS. Hàng năm kế toán lập dự toán của khoản phụ cấp ngoài trời cho CBNV cụ thể theo khoản:
072- Tiểu học: Tính bằng TLPC * MLCS * Số tiết dạy định mức cấp tiểu học/tuần * số tuần giảng dạy
073- Trung học cơ sở: Tính bằng TLPC * MLCS * Số tiết dạy định mức cấp THCS/tuần * số tuần giảng dạy.
Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa tính được phụ cấp ngoài trời của 1 CBNV theo 2 khoản.

– Kể từ phiên bản R25,trên bảng tính dự toán PC ngoài trời, cho phép nhân bản dòng cho CBNV để chọn loại khoản khác khai báo.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị trường liên cấp, tại bảng tính dự toán cho khoản Phụ cấp ngoài trời hay Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật, phần mềm cho phép nhân bản dòng CBNV.

2. Sau khi nhân bản, anh/chị có thể chọn loại khoản khác để khai báo.

Cập nhật 27/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan