1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Đơn vị chủ quản/tài chính mong muốn dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập của đơn vị cấp dưới

Đơn vị chủ quản/tài chính mong muốn dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập của đơn vị cấp dưới

1. Mục đích

Giúp đơn vị chủ quản/nội vụ dễ dàng quản lý tài khoản đăng nhập của đơn vị cấp dưới.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, trong quá trình sử dụng phần mềm, trường hợp Admin phần mềm bị điều chuyển thì sẽ cần phải chuyển quyền admin cho người khác. Tuy nhiên tên đăng nhập của họ lại là tên đăng nhập hiện tại chứ không phải admin. Trong trường hợp không nhớ mật khẩu thì có thể lấy lại được nhưng không nhớ tên đăng nhập thì phải nhờ MISA kiểm tra lại => gây bất tiện và mất thời gian cho người sử dụng.
Ngoài ra có trường hợp, kế toán đơn vị lâu không đăng nhập phần mềm quên mật khẩu nên phải liên lạc với MISA để lấy lại mật khẩu
Trường hợp kế toán đơn vị điều chuyển/ nghỉ hưu/ nghỉ việc nhưng chưa bàn giao phần mềm hay đặt quyền admin cho người khác thì đơn vị lại phải liên hệ MISA để chuyển quyền admin cho người khác.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm bổ sung tính năng cho phép đơn vị chủ quản/đơn vị tài chính có thể thực hiện chuyển giao vai trò admin, gỡ bỏ nâng cấp bảo mật tài khoản hay đặt lại mật khẩu cho các vai trò admin của đơn vị cấp dưới.

Xem phim hướng dẫn

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị chủ quản, vào menu Hệ thống\Tra cứu thông tin cấp dưới\tab Tra cứu tài khoản đăng nhập. Tại cột Đơn vị bên trái, anh/chị chọn đơn vị cấp dưới cần thiết lập quản lý tài khoản đăng nhập.

Khi đó phần mềm sẽ hiển thị danh sách Cán bộ nhân viên giữ vai trò quản trị hệ thống tại đơn vị cấp dưới mà anh/chị vừa chọn.

2. Khi đó sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: CBNV chưa nâng cấp bảo mật bằng email hoặc số điện thoại

  • Với trường hợp này, khi cần đổi mật khẩu, anh/chị nhấn Đặt lại mật khẩu.

  • Nếu chọn Đặt lại mật khẩu gửi về email, hệ thống sẽ tự động gửi lại mật khẩu mới về email của CBNV đơn vị cấp dưới.

  • Hoặc nếu chọn Tự nhập, chuyên viên đơn vị chủ quản có thể chủ động nhập lại mật khẩu mới cho CBNV cấp dưới.

  • Khi cần điều chuyển quyền admin cho người khác, có thể nhấn Chuyển giao vai trò

Trường hợp 2: CBNV đã nâng cấp bảo mật bằng email hoặc số điện thoại

  • Với trường hợp này, anh chị thực hiện Chuyển giao vai trò, sau đó chọn CBNV để chuyển giao vai trò và nhấn Đồng ý.

  • Phần mềm hiển thị thông báo, nhấn Chuyển giao.

  • Hoặc anh chị có thể nhấn Hướng dẫn lấy lại mật khẩu, khi đó hệ thống sẽ tự động gửi mail về cho CBNV đơn vị cấp dưới để CBNV có thể chủ động đổi mật khẩu.

 

Cập nhật 07/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan