1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Đơn vị muốn nhận được đầy đủ nhóm hưởng lương trên mẫu bảng lương do đơn vị khác chia sẻ

Đơn vị muốn nhận được đầy đủ nhóm hưởng lương trên mẫu bảng lương do đơn vị khác chia sẻ

1. Mục đích

Giúp đơn vị nhân được đầy đủ nhóm hưởng lương trên mẫu bảng lương do đơn vị khác chia sẻ.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, khi đơn vị sửa lại mẫu nhóm hưởng lương từ mẫu bảng lương được chia sẻ sau đó chia sẻ lại cho đơn vị khác thì đơn vị khác không nhận được mẫu nhóm hưởng lương trên mẫu bảng lương chia sẻ lại.

VD đơn vị A chia sẻ mẫu bảng lương gồm 3 nhóm hưởng lương đã thiết lập sẵn cho đơn vị B,C cùng sử dụng thì B và C nhận được mẫu bảng lương gồm đầy đủ 3 nhóm hưởng lương
Trường hợp đơn vị B sửa lại mẫu nhóm hưởng lương của A thành 2 nhóm sau đó chia sẻ lại cho A và C thì đơn vị A và C không nhận được mẫu nhóm hưởng lương mà B đã chia sẻ.

– Kể từ phiên bản R25, khi thực hiện chia sẻ lại, nếu tích chọn “Cập nhật mẫu nhóm hưởng lương”, phần mềm sẽ lấy lại mẫu nhóm hưởng lương của mẫu bảng lương đang chia sẻ cho các đơn vị được chia sẻ

Cụ thể như sau

1. Ví dụ: Trường trung học cơ sở MISA thực hiện chia sẻ mẫu bảng lương cho Trường Tiểu học MISA.

2. Sau đó, trường THCS MISA tiếp tục sửa lại mẫu nhóm hưởng lương

Và thực hiện chia sẻ lại. Khi đó phần mềm sẽ hiển thị thông báo bảng lương đã được chia sẻ tới các đơn vị.

  • Nếu tích chọn Chia sẻ bao gồm các nhóm hưởng lương, thì tại đơn vị được chia sẻ sẽ được lấy lên mẫu nhóm hưởng lương mà trường THCS MISA đã thiết lập lại.

  • Tại đơn vị trường Tiểu học MISA sẽ lấy lên được đúng mẫu nhóm hưởng lương mà trường Trung học cơ sở MISA đã chia sẻ lại.

 

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan