1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Đơn vị muốn tính bảo hiểm trên tất cả các khoản phụ cấp (ngoại trừ khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm theo quy định)

Đơn vị muốn tính bảo hiểm trên tất cả các khoản phụ cấp (ngoại trừ khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm theo quy định)

1. Mục đích

Giúp đơn vị tính bảo hiểm trên tất cả các khoản phụ cấp (ngoại trừ khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm theo quy định)

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, phần mềm đang cố định một số công thức tính bảo hiểm nên không thể đáp ứng cho trường hợp đơn vị có các lao động hợp đồng ký với Sở y tế.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm cho phép thiết lập động công thức cho mức đóng bảo hiểm ngoài các công thức mà phần mềm mang đi sẵn.

Cụ thể như sau

1. Nhấn vào biểu tượng Hệ thống tại góc trên bên phải màn hình, chọn Tùy chọn tính lương.

2. Tại phần Tính lương, BH & KPCĐ, tích chọn những CT đóng bảo hiểm mà đơn vị sẽ sử dụng.

3. Ngoài ra phần mềm cho phép khai báo mức đóng BH ngoài mức mà phần mềm đã mang đi sẵn, nhấn vào biểu tượng máy tính để thêm CT đóng bảo hiểm. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/chị có thể sửa những công thức đóng BH mà đơn vị thêm mới chứ không thể sửa những công thức mặc định của chương trình.

4. Khi anh/chị thêm mới hoặc sửa thông tin đóng bảo hiểm của 1 CBNV bất kỳ, tại ô Đóng bảo hiểm theo sẽ chỉ hiển thị những công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị đã tích chọn.

5. Ngoài ra với những đơn vị cùng tỉnh cũng sẽ hiển thị công thức đóng bảo hiểm mà đơn vị anh chị đã thêm mới để có thể tích chọn sử dụng.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan