1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Gửi – nhận dự toán bổ sung lên cơ quan chủ quản

Gửi – nhận dự toán bổ sung lên cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Hoàn thiện quy trình gửi – nhận dự toán bổ sung lên cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R16, đơn vị cấp dưới có thể nộp bảng dự toán lương bổ sung lên đơn vị chủ quản, đồng thời đơn vị chủ quản có thể nhận được thông báo và xem được bảng dự toán lương bổ sung mà cấp dưới đã gửi.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị cấp dưới, sau khi đã lập xong bảng dự toán lương bổ sung, nhấn Nộp cấp trên để có thể nộp lên đơn vị chủ quản.

  • Chọn đơn vị nhận báo cáo
  • Có thể đính kèm các báo cáo liên quan bằng  cách kéo thả báo cáo cần nhập vào ô hoặc chọn đường dẫn tới tệp báo cáo
  • Nhấn Gửi để PM gửi bảng dự toán lương bổ sung lên cho đơn vị cấp trên xét duyệt và tổng hợp.

Lưu ý: Bảng dự toán đã nộp lên thì không được chỉnh sửa và nộp lại, trừ trường hợp bị đơn vị chủ quản trả lại.

2. Sau khi đơn vị cấp dưới nộp bảng dự toán lương bổ sung, tại đơn vị cấp trên sẽ nhận được thông báo ngay tức thì. Nhấn vào thông báo để thực hiện xét duyệt và tổng hợp dự toán lương bổ sung cho đơn vị cấp dưới theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan