1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. In Báo cáo tổng hợp nhu cầu thực hiện quỹ lương

In Báo cáo tổng hợp nhu cầu thực hiện quỹ lương

1. Mục đích

Giúp đơn vị có thể in Báo cáo tổng hợp nhu cầu thực hiện quỹ lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R16, sau khi lập bảng dự toán lương bổ sung, kế toán có thể dễ dàng in Báo cáo tổng hợp nhu cầu thực hiện quỹ lương.

Cụ thể như sau

1. Sau khi đơn vị lập xong bảng tính dự toán lương bổ sung, nhấn vào biểu tượng in để in Báo cáo tổng hợp nhu cầu thực hiện quỹ lương.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan