1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Lập dự toán lương giảm do nghỉ thai sản, nghỉ ốm

Lập dự toán lương giảm do nghỉ thai sản, nghỉ ốm

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập dự toán lương giảm do nghỉ thai sản, nghỉ ốm.

2. Chi tiết thay đổi

  • Sau khi lập bảng dự toán lương bổ sung, kích đúp chuột vào dòng 5. Quỹ lương giảm do có cán bộ nghỉ thai sản => chương trình sẽ lấy lên bảng dự toán chi tiết.

  • Tích chọn Hiển thị chi tiết hệ số & phụ cấp, Hiển thị tất cả phụ cấp theo hệ số để xem chi tiết.
  • Ngoài ra, có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.
  • Hoặc Bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan