1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Kiểm tra dự toán bổ sung

Kiểm tra dự toán bổ sung

1. Mục đích

Giúp đơn vị cấp trên dễ dàng kiểm tra dự toán lương bổ sung sau khi đơn vị cấp dưới gửi lên.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R16, sau khi đơn vị cấp dưới gửi bảng dự toán lương bổ sung, đơn vị cấp trên có thể dễ dàng kiểm tra dự toán lương bổ sung sau khi đơn vị cấp dưới gửi lên.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Dự toán lương bổ sung\Tổng hợp dự toán, phần mềm sẽ lấy lên danh sách các bảng dự toán lương từ đơn vị cấp dưới với các tình trạng: Chưa xét duyệt/Đã gửi trả/Đã hoàn thành.

2. Tại tab Chưa xét duyệt, phần mềm hiển thị những đơn vị cần xét duyệt dự toán. Kích đúp chuột vào đơn vị cần xét duyệt.

3. Căn cứ vào xác nhận Hệ số lương cơ quan nội vụ gửi xuống, các đơn vị cấp trên sẽ xét duyệt dự toán lương bổ sung đối chiếu với bảng dự toán lương bổ sung cấp dưới gửi lên , đồng thời xem xét xem cấp dưới lập dự toán có đúng theo hướng dẫn không, sẽ xảy ra 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Phát hiện sai sót

  • Nhấn Góp ý cho cấp dưới và nhập nội dung cần góp ý. Nhấn Lưu để lưu góp ý và nhấn Sửa nếu cần sửa lại nội dung.

  • Nhấn Hoàn thành xét duyệt bảng dự toán lương. Khi đó với các nội dung đã được xét duyệt, thẩm định, phần mềm sẽ tự động hiển thị trạng thái là Đã hoàn thành.
  • Nhấn Gửi trả và điền lý do gửi trả để đơn vị cấp dưới điền lại cho đúng

– Trường hợp 2: Số liệu đã chính xác

  • Nếu các số liệu đã chính xác hoặc đơn vị cấp dưới đã gửi lại bảng dự toán lương bổ sung chỉnh sửa lại theo góp ý và đã đúng yêu cầu của đơn vị cấp trên, đơn vị cấp trên nhấn Hoàn thành từng bảng dự toán bổ sung chi tiết.

  • Nhấn tiếp Hoàn thành tại danh sách bảng dự toán. Khi đó số liệu sẽ đồng thời được lấy lên bảng tổng hợp dự toán lương bổ sung của toàn ngành, toàn địa phương.
Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan