1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Lập dự toán lương tăng do tuyển mới, nâng hệ số lương, phụ cấp

Lập dự toán lương tăng do tuyển mới, nâng hệ số lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán lập dự toán lương tăng do tuyển mới, nâng hệ số lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

  • Sau khi lập bảng dự toán lương bổ sung, kích đúp chuột vào dòng 3. Quỹ lương tăng do nâng lương phụ cấp => chương trình sẽ lấy lên bảng dự toán chi tiết.

  • Ngoài ra, có thể Loại bỏ CBNV khỏi bảng dự toán lương.
  • Hoặc Bổ sung CBNV vào bảng dự toán nếu trước đó hủy nhầm bản ghi dự toán của CBNV.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan