1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán cần in được quyết định nâng lương, phụ cấp trong chức năng nâng lương, phụ cấp

Kế toán cần in được quyết định nâng lương, phụ cấp trong chức năng nâng lương, phụ cấp

1. Mục đích

Giúp kế toán in được quyết định nâng lương, phụ cấp trong chức năng nâng lương, phụ cấp.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm bổ sung danh mục mẫu trộn phần nâng lương, phụ cấp.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Danh sách CBNV, chọn tab Nâng lương, phụ cấp.

2. Chọn Loại nâng lươngTất cả các khoản, nhấn Cập nhật hồ sơ.

3. Tại đây phần mềm đã bổ sung các menu bar:

  • Nâng hệ số lương
  • Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
  • Nâng phụ cấp thâm niên nghề
  • Phụ cấp lâu năm

4. Ngoài ra, tại menu Danh mục, phần mềm bổ sung danh mục Mẫu trộn. Anh/chị có thể tải mẫu trộn, danh sách trường trộn để chỉnh sửa lại theo đúng thực tế tại đơn vị, sau đó lưu thành mẫu mới và sử dụng. Cách chỉnh sửa mẫu trộn anh chị xem chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan