1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán không muốn hiện hệ số của cán bộ nghỉ trên các bảng lương

Kế toán không muốn hiện hệ số của cán bộ nghỉ trên các bảng lương

1. Mục đích

Với trường hợp CBNV nghỉ cả tháng như nghỉ thai sản, nghỉ không lương, không hiển thị tiền lương và cả hệ số/tỷ lệ những khoản không được hưởng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, chương trình đang hiển thị cả hệ số lương, phụ cấp của cán bộ nghỉ thai sản, nghỉ ốm cả tháng nhưng vẫn được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

– Kể từ phiên bản R12, với trường hợp CBNV nghỉ cả tháng như nghỉ thai sản, nghỉ không lương, không hiển thị tiền lương và cả hệ số/tỷ lệ những khoản không được hưởng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh sách CBNV, có CBNV được khai báo nghỉ thai sản.

2. Tại menu Tính lương\Tính lương hệ số phụ cấp, lập bảng lương tháng 6.

Với VD trên, CBNV được khai báo nghỉ thai sản, trên bảng lương sẽ không hiển thị tiền lương và cả hệ số/tỷ lệ những khoản không được hưởng.

Tuy nhiên với CBNV khai bảo nghỉ thai sản/nghỉ không lương cả tháng nhưng lại được hưởng Phụ cấp ưu đãi nghề thì trên bảng lương vẫn hiển thị thông tin phụ cấp của CBNV.

3. Tương tự với những CBNV nghỉ chế độ phu quân, phu nhân trong thời gian lập bảng tính lương, HSLHH của CBNV sẽ hiển thị là HSL*40%

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan