1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán không muốn luôn tích chọn ô Phụ cấp/Ngạch lương đầu tiên do nhầm lẫn cho khách hàng

Kế toán không muốn luôn tích chọn ô Phụ cấp/Ngạch lương đầu tiên do nhầm lẫn cho khách hàng

1. Mục đích

Không mặc định tích chọn ô Phụ cấp/Ngạch lương đầu tiên tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, danh mục Phụ cấp/Ngạch bậc lương luôn mặc định tích chọn ở khoản phụ cấp đầu tiên, nên khi đơn vị muốn ngừng sử dụng/sử dụng khoản phụ cấp thì thường bị nhầm bao gồm cả khoản phụ cấp đầu tiên.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm sửa lại cơ chế chung, không mặc định tích chọn ô Phụ cấp/Ngạch lương đầu tiên tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh mục\Phụ cấp, phần mềm đã cải tiến không mặc định tích chọn ô Phụ cấp đầu tiên.

2. Khi anh/chị tích chọn Ngừng sử dụng/Sử dụng khoản phụ cấp nào, khoản phụ cấp đầu tiên sẽ không bị nhầm lẫn như trước.

3. Các danh mục Ngạch bậc lương, Phụ cấp đặc biệt ngành, Khấu trừ KTX, MLNS, phần mềm cũng đã cải tiến không mặc định tích chọn ô đầu tiên tương tự danh mục Phụ cấp.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan