1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn cập nhật lại các thông tin trên hồ sơ một cách nhanh chóng

Kế toán mong muốn cập nhật lại các thông tin trên hồ sơ một cách nhanh chóng

1. Mục đích

Giúp kế toán cập nhật lại các thông tin trên hồ sơ một cách nhanh chóng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, file nhập khẩu ban đầu và nhập khẩu cập nhật đang có sự khác nhau (phụ cấp tại file nhập khẩu ban đầu hiển thị theo chiều ngang, còn trên file nhập khẩu cập nhật phụ cấp hiển thị theo chiều dọc), vì vậy việc nhập lại từ file nhập khẩu ban đầu sang file cập nhật rất mất thời gian.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung thêm một loại file mẫu nhập khẩu phần các khoản phụ cấp để nhập khẩu thành nhiều dòng nếu CBNV đó có nhiều khoản phụ cấp để nó tương tự như file xuất khẩu ra.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Danh mục\Cán bộ nhân viên, nhấn Nhập khẩu.

2. Nhấn Tải tệp mẫu nhập khẩu, tại đây phần mềm đã bổ sung một loại file mẫu nhập khẩu phần các khoản phụ cấp để nhập khẩu thành nhiều dòng nếu CBNV đó có nhiều khoản phụ cấp để tương tự như file xuất ra: chọn Mẫu nhập khẩu danh sách hưởng lương HD.

3. Mở mẫu nhập khẩu vừa tải lên và điền các thông tin.

4. Sau khi đã điền các thông tin CBNV, nhấn Chọn tệp nguồn, chọn tệp nhập khẩu, nếu tình trạng tệp là Hợp lệ thì anh/chị nhấn Xuất khẩu.

5. Phần mềm sẽ thống kê số hồ sơ CBNV nhân viên hợp lệ và không hợp lệ. Nếu không có trường hợp nào Không hợp lệ, anh/chị nhấn Thực hiện.

6. Chương trình sẽ hiển thị số hồ sơ tải lên thành công.

7. Tại đây, thông tin các CBNV được tải lên sẽ khớp với thông tin trên file nhập khẩu.

Ví dụ CBNV Đoàn Khánh Tín hưởng 3 loại PC là PC thâm niên nghề, PC ưu đãi nghề, PC khu vực => tỷ lệ các PC lên đúng như trong file nhập khẩu.

Cập nhật 05/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan