1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương CB KCT xã, thôn

Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương CB KCT xã, thôn

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương CB KCT xã, thôn.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung báo cáo đáp ứng mẫu biểu dự toán lương về nhu cầu lương CB KCT xã, thôn.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương.

(Hoặc vào menu Dự toán lương, chọn Bảng dự toán cần in báo cáo => Nhấn In)

2. Phần mềm bổ sung báo cáo Danh sách lương, phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách xã, phường. Kích đúp chuột để xem báo cáo.

3. Khai báo các tham số báo cáo.

4. Danh sách lương, phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách xã, phường.

5. Ngoài ra, phần mềm cũng bổ sung báo cáo Tổng nhu cầu phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố.

6. Khai báo các tham số báo cáo.

7. Tổng nhu cầu phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan