1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương cho lực lượng quân sự

Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương cho lực lượng quân sự

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu lương cho lực lượng quân sự.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung mẫu biểu dự toán lương về nhu cầu lương cho lực lượng quân sự.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Báo cáo\Báo cáo dự toán lương và cải cách tiền lương, chọn xem Báo cáo nhu cầu lương chỉ huy phó quân sự.

(hoặc vào menu Dự toán lương, chọn đợt/năm dự toán cần in báo cáo, nhấn In => chọn in Báo cáo nhu cầu lương chỉ huy phó quân sự)

2. Khai báo tham số báo cáo: chọn Đợt lập dự toán, Năm lập dự toán.

3. Báo cáo nhu cầu lương chỉ huy phó quân sự.

Cập nhật 29/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan