1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu tổng quỹ tiền lương CBCC

Kế toán mong muốn in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu tổng quỹ tiền lương CBCC

1. Mục đích

Giúp kế toán in được mẫu biểu Dự toán lương về nhu cầu tổng quỹ tiền lương CBCC.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung Báo cáo nhu cầu tổng quỹ tiền lương cán bộ công chức.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Dự toán lương, chọn bảng dự toán lương cần in báo cáo, nhấn In => chọn in Báo cáo nhu cầu tổng quỹ tiền lương cán bộ công chức

2. Báo cáo nhu cầu tổng quỹ tiền lương cán bộ công chức.

Cập nhật 06/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan