1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn không theo dõi cán bộ nghỉ thai sản, nghỉ chỉ hưởng BHXH trên bảng lương hàng tháng

Kế toán mong muốn không theo dõi cán bộ nghỉ thai sản, nghỉ chỉ hưởng BHXH trên bảng lương hàng tháng

1. Mục đích

Giúp kế toán không theo dõi cán bộ nghỉ thai sản, nghỉ chỉ hưởng BHXH trên bảng lương hàng tháng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, phần mềm chưa đáp ứng loại bỏ cán bộ hưởng lương BHXH 100% trên bảng lương.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung tùy chọn không hiển thị CBNV, chỉ có số tiền do bảo hiểm chi trả. Khi người sử dụng tích chọn tùy chọn này, bảng lương sẽ không hiển thị các CBNV đang nghỉ thai sản mà chỉ có tiền BHXH chi trả.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Tùy chọn tính lương, chọn tab Tính lương nghỉ ốm, đi học…

2. Tại đây, phần mềm đã bổ sung Tùy chọn hiển thị CBNV nghỉ chỉ hưởng BHXH.

3. Khi anh/chị tích chọn tùy chọn này, bảng lương sẽ không hiển thị các CBNV đang nghỉ thai sản mà chỉ có tiền BHXH chi trả.

Cập nhật 21/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan