1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R6
 4. Kế toán mong muốn lập được dự toán theo đặc thù của PTC Tuy Phong – Bình Thuận

Kế toán mong muốn lập được dự toán theo đặc thù của PTC Tuy Phong – Bình Thuận

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được dự toán theo đặc thù của PTC Tuy Phong – Bình Thuận.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, tại dự toán hiện thời, phần mềm đang tự lấy theo mức hưởng mới mặc dù CBNV chưa có quyết định hưởng; dự toán nâng lương chưa tính mặc định số tháng hưởng lớn nhất là 14 tháng;

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung tùy chọn tính dự toán lương để có thể thiết lập cách tính dự toán lương hiện thời, dự toán nâng lương, phụ cấp tùy theo cách tính tại từng đơn vị riêng biệt.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Dự toán lương. chọn Tùy chọn dự toán lương.

2. Tại đây, phần mềm cho phép tích chọn các tùy chọn tính dự toán lương phù hợp với đơn vị mình.

Tính dự toán lương hiện thời

 • Trường hợp anh/chị tích chọn Tính theo bản ghi lương, phụ cấp đã khai báo cho cán bộ nhân viên, thì khi lập dự toán năm thì phần mềm sẽ chỉ tính nâng hệ số lương hoặc ngạch lương nếu đã có quyết định nâng lương.

 • Nếu tích chọn Tính theo cả quá trình hưởng lương, phụ cấp dự kiến chưa khai báo cho CBNV, phần mềm sẽ tính nâng lương, phụ cấp của CBNV kể cả đã có quyết định nâng lương hay chưa.

Tính dự toán tăng thêm do nâng lương, hệ số

 • Khi tích chọn Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng lương riêng, cán bộ sẽ được tính nâng bậc lương trong năm dự toán, còn thời điểm bắt đầu được nâng lương sẽ tính truy lĩnh nâng lương riêng.
 • Khi tích chọn Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng lương hệ số, cán bộ sẽ được nâng lương từ thời điểm nâng lương đến hết năm dự toán.

Tính dự toán tăng thêm do nâng phụ cấp

Tính nâng lương trong một năm kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán

Khi tích chọn tùy chọn này, dự toán nâng lương sẽ chỉ được tính trong vòng 1 năm kể từ sau tháng căn cứ lập dự toán.

Đồng thời chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:

 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng: CBNV sẽ được tính nâng phụ cấp trong năm dự toán, còn từ thời điểm bắt đầu được nâng phụ cấp sẽ tính truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng.
 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng theo loại phụ cấp tương ứng: CBNV sẽ được nâng phụ cấp từ thời điểm bắt đầu nâng đến hết năm dự toán.

Tính nâng từ sau tháng căn cứ lập dự toán đến hết năm dự toán

Khi tích chọn tùy chọn này, dự toán nâng lương sẽ được tính từ sau tháng căn cứ lập dự toán đến hết năm dự toán.

Đồng thời chọn 1 trong 2 tùy chọn sau:

 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính vào nhóm truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng: CBNV sẽ được tính nâng phụ cấp trong năm dự toán, còn từ thời điểm bắt đầu được nâng phụ cấp sẽ tính truy lĩnh nâng từng loại phụ cấp riêng.
 • Nâng từ sau tháng căn cứ đến trước năm dự toán được tính luôn vào nhóm nâng theo loại phụ cấp tương ứng: CBNV sẽ được nâng phụ cấp từ thời điểm bắt đầu nâng đến hết năm dự toán.
Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan