1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán mong muốn nhận được thông báo phê duyệt dự toán lương qua email/điện thoại để dễ dàng nắm bắt thông tin

Kế toán mong muốn nhận được thông báo phê duyệt dự toán lương qua email/điện thoại để dễ dàng nắm bắt thông tin

1. Mục đích

Giúp kế toán nhận được thông báo phê duyệt dự toán lương qua email/điện thoại để dễ dàng nắm bắt thông tin.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, các đơn vị sử dụng phần mềm Salagov để lập và gửi dự toán lương cho cơ quan tài chính hoặc cơ quan chủ quản. Sau khi gửi, CQTC/CQCQ sẽ phê duyệt dự toán lương. Kết quả phê duyệt của CQTC hoặc CQCQ đã được cập nhật trên “Thông báo” của phần mềm để đơn vị biết được tình trạng phê duyệt của bảng dự toán. Tuy nhiên, kế toán đơn lại ít để ý đến thông báo này, do kế toán không thường xuyên mở phần mềm.

– Kể từ phiên bản R25, khi đơn vị cấp trên xác nhận hoàn thành, gửi trả dự toán/bảng lương… của đơn vị cấp dưới, phần mềm cho phép gửi email thông báo để đơn vị cấp dưới có thể kiểm tra thông tin qua email.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị cấp trên, khi thực hiện xét duyệt thẩm định bảng lương/dự toán lương đơn vị cấp dưới gửi lên:

Trường hợp đơn vị cấp dưới đã khai báo đầy đủ thông tin Email tại phần thiết lập Thông tin đơn vị

  • Khi đơn vị cấp trên xác nhận Hoàn thành bảng lương/dự toán lương của đơn vị cấp dưới, phần mềm sẽ hiển thị thông báo ngay góc bên phải phía dưới màn hình và tự động gửi email thông báo cho đơn vị cấp dưới.

  • Đơn vị cấp dưới sẽ nhận được email thông báo về việc xét duyệt bảng lương/ DTL của đơn vị cấp trên

  • Còn nếu đơn vị cấp trên Gửi trả bảng lương/dự toán lương của đơn vị cấp dưới, thì phần mềm cũng sẽ hiển thị thông báo tương tự.

  • Đồng thời tại đơn vị cấp dưới cũng sẽ nhận được email thông báo về việc đơn vị cấp trên đã từ chối bảng lương/ DTL cùng lý do từ chối.

Trường hợp đơn vị cấp dưới chưa khai báo thông tin Email tại phần thiết lập Thông tin đơn vị

  • Khi đơn vị cấp trên xác nhận Hoàn thành bảng lương/dự toán lương của đơn vị cấp dưới, phần mềm sẽ hiển thị thông báo ngay góc bên phải phía dưới màn hình, đồng thời thông báo về việc đơn vị cấp dưới chưa khai báo đầy đủ email.

  • Tương tự, khi đơn vị cấp trên Gửi trả bảng lương/dự toán lương, phần mềm cũng sẽ hiển thị thông báo tương ứng, đồng thời thông báo về việc đơn vị cấp dưới chưa khai báo đầy đủ email.

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan