1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán trường liên cấp mong muốn lập và nộp bảng dự toán lương cho PGD riêng từng cấp học

Kế toán trường liên cấp mong muốn lập và nộp bảng dự toán lương cho PGD riêng từng cấp học

1. Mục đích

Giúp kế toán trường liên cấp lập và nộp bảng dự toán lương cho PGD riêng từng cấp học.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, với trường hợp tại đơn vị trường liên cấp, khi lập dự toán lương, KT luôn phải lập 2 bảng dự toán riêng để nộp lên đơn vị cấp trên (KT lập riêng cho từng cấp chứ không lập chung cho cả trường), tuy nhiên phần mềm hiện chỉ in chung toàn đơn vị.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm cho phép lập bảng dự toán lương riêng cho phòng ban/loại cán bộ tương tự như khi lập bảng lương, khi đó trường liên cấp sẽ tạo ra các phòng ban tương ứng với từng cấp học để lập riêng bảng dự toán cho từng cấp học.

Cụ thể như sau:

1. Tại menu Dự toán lương, nhấn Lập dự toán\Lập dự toán lương. Sau khi lập dự toán lương, chương trình sẽ hiển thị kết quả lập dự toán tách theo loại khoản. (Nếu có lập phân bổ nguồn thì sẽ chi tiết theo khoản, trong từng khoản sẽ tách theo nguồn)

Lưu ý: Căn cứ tách này dựa vào quá trình lương, phụ cấp của CBNV đang chọn loại khoản nào thì sẽ vào bảng của loại khoản đó.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan