1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R6
 4. Kế toán mong muốn tổng hợp được dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị – STC Hà Nam

Kế toán mong muốn tổng hợp được dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị – STC Hà Nam

1. Mục đích

Giúp kế toán tổng hợp được dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị STC Hà Nam.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, đơn vị STC Hà Nam lập riêng các bảng PC đối với CB KCT, tuy nhiên phần mềm chỉ tính chung, chưa tách chi tiết đối tượng như đơn vị mong muốn, chưa tính dự toán lương cho đối tượng hưu xã, chưa có PC đối với Dân quân tự vệ, cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y; chưa có cách phân biệt cán bộ hưu xã và công chức dự bị xã; chưa có mục chọn đóng BHXH theo tất cả các mức phụ cấp mà đơn vị mong muốn.

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm đáp ứng tổng hợp được dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị STC Hà Nam.

Cụ thể như sau:

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương, chọn Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương.

(Hoặc vào menu Dự toán lương, chọn bảng lương cần in báo cáo. Nhấn In)

2. Phần mềm đã bổ sung một số báo cáo đáp ứng tổng hợp được dự toán lương theo mẫu đặc thù của đơn vị STC Hà Nam.

Biểu số 2h: Tổng hợp dự toán Phụ cấp đại biểu HĐND.

 • Chọn in Biểu số 2h: Tổng hợp dự toán Phụ cấp đại biểu HĐND. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Biểu số 2h: Tổng hợp dự toán Phụ cấp đại biểu HĐND.

Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp

 • Chọn in Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp.

Biểu số 2i:  Tổng hợp dự toán phụ cấp cấp ủy

 • Chọn in Biểu số 2i:  Tổng hợp dự toán phụ cấp cấp ủy. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Biểu số 2i: Tổng hợp dự toán phụ cấp cấp ủy.

Biểu số 2a: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp

 • Chọn in Biểu số 2a: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp. Khai báo các tham số báo cáo.

 • Biểu số 2a: Tổng hợp quỹ lương, phụ cấp và các khoản đóng góp.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan