1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R6
  4. Kế toán mong muốn tổng hợp được dự toán theo mẫu của đơn vị

Kế toán mong muốn tổng hợp được dự toán theo mẫu của đơn vị

1. Mục đích

Giúp kế toán tổng hợp được dự toán theo mẫu của đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R6, phần mềm chưa đáp ứng một số khoản phụ cấp trên báo cáo đơn vị không có nhưng vẫn hiện (như PC biên giới, PC công tác Đảng…); chưa chia ra mẫu tổng hợp công chức viên chức riêng, HĐ68 riêng….

– Kể từ phiên bản R6, phần mềm bổ sung báo cáo đáp ứng biểu mẫu tổng hợp dự toán lương cho các PGD.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo dự toán và cải cách tiền lương.

(Hoặc vào menu Dự toán lương, chọn bảng dự toán lương cần in báo cáo => nhấn In, chọn in Báo cáo tổng hợp quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp)

2. Phần mềm đã bổ sung Báo cáo tổng hợp quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp. Kích đúp chuột để in báo cáo .

3. Khai báo tham số báo cáo. Tại đây anh/chị có thể chọn chia đối tượng để in báo cáo là Biên chế (công chức, viên chức), Hợp đồng NĐ 68 hoặc chọn in theo Tất cả.

4. Báo cáo tổng hợp quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp.

5. Ngoài ra, phần mềm cũng bổ sung Báo cáo quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp để kế toán trường hoặc kế toán PGD có thể in báo cáo.

 

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan