1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN

Kế toán mong muốn xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất khẩu mẫu 09 ra file excel có đầy đủ công thức để nộp theo yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, hiện tại phần mềm đã cho phép kế toán xuất file excel nhưng chưa toàn vẹn nội dung phần tiêu đề và chân chữ ký, phần số đang để định dạng “text” nên không cộng tổng được theo yêu cầu của KBNN.

– Kể từ phiên bản R16, phần mềm cải tiến tính năng xuất khẩu excel để toàn vẹn về dữ liệu và số tiền hiển thị theo định dạng số.

Cụ thể như sau

1. Sau khi đã tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn In và chọn mẫu 09.

2. Tại giao diện mẫu 09, nhấn Cất và chọn xuất file excel.

3. Tại đây phần mềm đã cải tiến tính năng xuất khẩu excel để toàn vẹn về dữ liệu và số tiền hiển thị theo định dạng số.

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan