1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Kế toán muốn điều chỉnh được các khoản lương, phụ cấp sau khi tính lương

Kế toán muốn điều chỉnh được các khoản lương, phụ cấp sau khi tính lương

1. Mục đích

Giúp kế toán điều chỉnh được các khoản lương, phụ cấp sau khi tính lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16,  phần mềm chưa cho điều chỉnh các cột tổng trên bảng lương.

– Kể từ phiên bản R16,  sau khi tính lương xong, PM cho phép điều chỉnh số liệu của các cột số tiền trên bảng lương, bao gồm cả các cột được cộng số liệu từ các cột khác. Khi thực hiện điều chỉnh, số liệu sẽ vẫn được tính toán đảm bảo từ trái qua phải theo chiều xuôi (như việc chỉnh sửa trên excel) và ghi lại nhật ký truy cập chi tiết thao tác chỉnh sửa.

Cụ thể như sau

1. Sau khi anh chị lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp, nhấn Sửa.

2. Tại đây phần mềm cho phép điều chỉnh tất cả ô cột (trừ các cột từ STT đến Phòng ban, Mã ngạch, Số ngày nghỉ BH chi trả và nghỉ không hưởng lương) theo nguyên tắc:

  • Khi sửa côt hệ số/thành tiền sẽ tự động chỉnh lại các cột thành tiền/số tiền và bảo hiểm (đối với các khoản tính bảo hiểm), tổng thu nhập, thực lĩnh
  • Sửa cột số tiền/thành tiền sẽ không tính lại hệ số/tỷ lệ
  • Sửa các cột Thuế TNCN, PCĐBN, Khấu trừ KTX sẽ tự động tính lại cột Thực lĩnh

3. Sau khi đã hoàn thành điều chỉnh số liệu, nhất Cất. Khi đó phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo như sau:

4. Nhấn để hệ thống thực hiện cập nhật lại các bảng lương. Nhấn Không để hủy thực hiện thao tác này.

 

Cập nhật 08/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan