1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán muốn đối chiếu tổng số tiền truy lĩnh của 1 CBNV bằng số tiền chênh lệch trên mẫu 09 x với số tháng truy lĩnh theo yêu cầu của KBNN

Kế toán muốn đối chiếu tổng số tiền truy lĩnh của 1 CBNV bằng số tiền chênh lệch trên mẫu 09 x với số tháng truy lĩnh theo yêu cầu của KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán đối chiếu tổng số tiền truy lĩnh của 1 CBNV bằng số tiền chênh lệch trên mẫu 09 x với số tháng truy lĩnh theo yêu cầu của KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, trên mẫu 09: Số tiền chênh lệch = thực lĩnh tháng này – thực lĩnh tháng trước làm tròn đến đồng (Tương đương với số thực truy lĩnh 1 tháng). Còn tống số tiền truy lĩnh đang lấy số tiền truy lĩnh 1 tháng (số chưa làm tròn) rồi nhân với số tháng hưởng rồi mới làm tròn => Dẫn tới chênh lệch số liệu.

– Kể từ phiên bản R19, bảng tính truy lĩnh cũng tuân theo quy tắc làm tròn trên phần tính lương (tương ứng từng phần như hệ số lương phụ cấp, số tiền từng khoản hay số thực truy lĩnh)

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan