1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán muốn hiển thị đầy đủ ký hiệu % ở các cột phụ cấp hưởng theo tỷ lệ khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh

Kế toán muốn hiển thị đầy đủ ký hiệu % ở các cột phụ cấp hưởng theo tỷ lệ khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán hiển thị đầy đủ ký hiệu % ở các cột phụ cấp hưởng theo tỷ lệ khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, các đơn vị khi tính truy lĩnh trên phần mềm và tùy chỉnh mẫu bảng lương truy lĩnh của từng đơn vị, các cột thể hiện khoản phụ cấp truy lĩnh hưởng theo tỷ lệ (PC TNVK, PC TNN) đang chưa hiển thị đầy đủ ký hiệu % khi in.

– Kể từ phiên bản R19, trên tính năng tùy chỉnh mẫu bảng truy lĩnh, phần định dạng số cho phép thiết lập định dạng số cho các cột tỷ lệ có hiển thị % hay không.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện bảng truy lĩnh lương chi tiết, nhấn Sửa mẫu truy lĩnh lương.

2. Tại đây, phần Sửa thân trang\tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, phần mềm đã bổ sung chức năng thiết lập riêng từng cột, khi chọn Điều chỉnh định dạng kiểu chữ, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Hiển thị ký hiệu % với cột tỷ lệ để anh/chị có thể tùy chọn cho các cột tỷ lệ có hiển thị % hay không.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan