1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn in báo cáo dự toán cho các Mã ngành Kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản

Kế toán muốn in báo cáo dự toán cho các Mã ngành Kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo dự toán cho các Mã ngành Kinh tế khác nhau để báo cáo cơ quan chủ quản.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, hiện tại trên phần mềm khi lập dự toán lương, đối với các đơn vị có nhiều loại khoản, bảng tính dự toán đang tách ra theo từng khoản, nhưng khi in các loại báo cáo liên quan đến dự toán lương thì không in được theo từng loại khoản mà chỉ lên mẫu tổng hợp toàn đơn vị.

– Kể từ phiên bản R25, trên các báo cáo dự toán lương, bổ sung tham số in theo Loại Khoản để NSD tùy ý in báo cáo.

Cụ thể như sau

1. Tại đơn vị có nhiều loại khoản, khi in các báo cáo liên quan đến dự toán lương, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Loại khoản để in trên giao diện tham số.

2. Kế toán có thể dễ dàng in được bảng dự toán lương theo từng loại khoản để gửi lên đơn vị chủ quản.

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan