1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Kế toán muốn in báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL

Kế toán muốn in báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL

1. Mục đích

Giúp kế toán in báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, phần mềm chưa có mẫu báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL.

– Kể từ phiên bản R11, phần mềm bổ sung báo cáo số liệu tổng số tiền cần chi của nguồn CCTL, giúp NSD in bảng tính lương hàng tháng để tổng hợp quỹ lương thực tế theo nguồn.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Báo cáo\Báo cáo lương, tại đây phần mềm đã bổ sung Báo cáo biên chế tiền lương.

2. Khai báo các tham số báo cáo:

  • Chọn Năm, Tháng cần xem báo cáo
  • Nhập Quyết định giao biên chế
  • Nhập Số biên chế được giao
  • Nhấn Đồng ý

3. Chương trình in báo cáo như sau:

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan