1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. Kế toán muốn tách bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của khối xã phường riêng

Kế toán muốn tách bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của khối xã phường riêng

1. Mục đích

Giúp kế toán tách được bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của khối xã phường riêng.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, báo cáo tổng hợp lương khối xã trong đó phân loại theo loại cán bộ, nhóm chức vụ/chức danh và trình độ đào tạo chứ không phân loại theo từng xã.

– Kể từ phiên bản R11, phần mềm giúp kế toán tách được bảng tổng hợp lương từ đơn vị cấp dưới của khối xã phường riêng.

Cụ thể như sau

1. Tại menu Danh sách CBNV, khi khai báo Chức vụ/Chức danh, phần mềm đã bổ sung danh mục Chức vụ/Chức danh để anh chị lựa chọn.

2. Với đơn vị cấp xã và đơn vị phòng tài chính, phần mềm đã bổ sung Báo cáo tổng hợp biên chế – tiền lương cán bộ, công chức xã, phường.

3. Với đơn vị phòng tài chính:

  • Khai báo tham số báo cáo

  • Chương trình in mẫu như sau:

4. Với đơn vị cấp xã:

  • Khai báo tham số báo cáo:

  • Chương trình in mẫu như sau:

Cập nhật 05/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan