1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R11
  4. In mẫu 09 (tùy chỉnh) phải lên được số liệu ngay khi in lần đầu mà không cần mất công thêm nhóm hưởng lương

In mẫu 09 (tùy chỉnh) phải lên được số liệu ngay khi in lần đầu mà không cần mất công thêm nhóm hưởng lương

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu 09 (tùy chỉnh) lên được số liệu ngay khi in lần đầu mà không cần mất công thêm nhóm hưởng lương.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R11, mẫu số 09 (tùy chỉnh) in tại màn hình tính lương chỉ hiển thị nhóm cán bộ khác, không có số liệu mặc định mang đi như mẫu in tại danh sách báo cáo.

– Kể từ phiên bản R11, phần mềm sửa mẫu 09 mặc định mang đi sẵn các nhóm hưởng lương để người sử dụng có thể in luôn được mà không cần phải thực hiện sửa mẫu.

Cụ thể như sau

1. Tại màn hình bảng lương, nhấn In. Chọn in Mẫu số 09/ND11: Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng (tùy chỉnh)

2. Tại đây tại, chương trình in mẫu mặc định mang đi sẵn các nhóm hưởng lương tương tự mẫu 09 mặc định mang đi trong báo cáo. Nếu có nhu cầu sửa nhóm hưởng lương theo đặc thù đơn vị, anh chị nhấn Sửa mẫu bảng lương.

Cập nhật 07/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan