1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn in đúng mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN địa phương để gửi được báo cáo lên KBNN

Kế toán muốn in đúng mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN địa phương để gửi được báo cáo lên KBNN

1. Mục đích

Phần mềm cho phép kế toán in đúng mẫu 09 theo yêu cầu của KBNN địa phương để gửi được báo cáo lên KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, hàng tháng đơn vị tính lương và các khoản PCĐBN …Các khoản PCĐBN phát sinh tháng này có thể tính vào bảng lương của kì lương hiện tại hoặc bảng lương của tháng sau.

– Kể từ phiên bản R25, khi in được mẫu 09 kế toán có thể in được mẫu 09 phù hợp với yêu cầu của KBNN địa phương cụ thể :

  • Từ trang thứ 2 trở đi không lặp lại tiêu đề cột.
  • Khoản phụ cấp đặc biệt ngành của tháng nào sẽ hiển thị đúng tên PCĐBN tháng đó.

Cụ thể như sau

1. Khi sửa mẫu bảng lương, tại phần Thiết lập chung, phần mềm đã bổ sung tùy chọn Lặp tiêu đề cột từ trang tiếp theo. Khi anh/chị không tích chọn tùy chọn này, từ trang thứ 2 trở đi sẽ không lặp lại tiêu đề cột.

2. Ngoài ra, khoản phụ cấp đặc biệt ngành của tháng nào sẽ hiển thị đúng tên PCĐBN tháng đó.

Cập nhật 24/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan