1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R16
  4. Kế toán muốn in mẫu 09 hiển thị tên từng loại phụ cấp đăc biệt ngành để đi KBNN

Kế toán muốn in mẫu 09 hiển thị tên từng loại phụ cấp đăc biệt ngành để đi KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu 09 hiển thị tên từng loại phụ cấp đăc biệt ngành để đi KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R16, phần mềm cho phép thiết lập mẫu 09 theo từng khoản phụ cấp đặc biệt ngành. Mỗi lần thay đổi sẽ phải thiết lập lại mẫu 09 theo các khoản phụ cấp tương ứng.

– Kể từ phiên bản R16, khi sửa mẫu bảng lương, phần mềm bổ sung tùy chọn cho lựa chọn ẩn hiện một số cột theo thực tế dữ liệu phát sinh.

Cụ thể như sau

1. Tại thanh menu, nhấn vào menu Sửa mẫu bảng lương, chọn mẫu bảng lương cần sửa và nhấn Sửa mẫu.

2. Tại giao diện phần Sửa thân trang, tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, phần mềm đã bổ sung tùy chọn cho phép lựa chọn ẩn tự động các cột số liệu con nhất không có dữ liệu phát sinh khi in.

Ví dụ: Chọn ẩn cột Số tiền Công tác phí.

3. Khi in báo cáo, cột nào được chọn trong danh sách trên, nếu không phát sinh dữ liệu sẽ tự động ẩn đi.

Cập nhật 14/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan