1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán muốn in mẫu 09 theo quy định khi tính lương để không mất thời gian chỉnh sửa

Kế toán muốn in mẫu 09 theo quy định khi tính lương để không mất thời gian chỉnh sửa

1. Mục đích

Giúp kế toán in mẫu 09 theo quy định khi tính lương để không mất thời gian chỉnh sửa.

2. Chi tiết thay đổi

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm cho phép in mẫu báo cáo 09 (mẫu tĩnh mặc định mang đi của phần mềm) ngay trên bảng tính lương.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tính lương\Tính lương hệ số, phụ cấp, sau khi lập bảng tính lương, anh chị nhấn In.

2. Tại đây phần mềm đã bổ sung mẫu báo cáo 09 (mẫu tĩnh mặc định mang đi của phần mềm)

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan