1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn khi in các khoản phụ cấp đặc biệt ngành in được số hiệu cán bộ của từng CBNV để lấy dữ liệu lên các chứng từ đi ngân hàng dễ thực hiện

Kế toán muốn khi in các khoản phụ cấp đặc biệt ngành in được số hiệu cán bộ của từng CBNV để lấy dữ liệu lên các chứng từ đi ngân hàng dễ thực hiện

1. Mục đích

Giúp kế toán khi in các khoản phụ cấp đặc biệt ngành in được số hiệu cán bộ của từng CBNV để lấy dữ liệu lên các chứng từ đi ngân hàng dễ thực hiện.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, tại đơn vị, hàng tháng có rất nhiều khoản phụ cấp đặc biệt ngành được thanh toán 1 lần . Sau khi lập bảng PCĐBN đơn vị cần lập thêm 1 bảng chứng từ thanh toán điện tử mẫu của ngân hàng để thanh toán khoản PCĐBN.Trên bảng chứng từ ngân hàng thì họ và tên CBNV được viết không dấu còn bảng PCĐBN trên phần mềm được viết có dấu. Trường hợp viết không dấu tên CBNV trên báo cáo chứng từ thanh toán điện tử với dẫn đến nhiền CBNV trùng tên và đơn vị gặp khó khăn trong việc Vlookup số tiền PCĐBN từ file excel in trên phần mềm với báo cáo mẫu của ngân hàng
Kế toán đơn vị muốn khi in các khoản PCĐBN có thể in được kèm số hiệu cán bộ để đơn vị lập bảng chứng từ thanh toán với ngân hàng nhanh hơn
Hiện tại trên phần mềm chưa đáp ứng khi in các khoản PCĐBN in được số hiệu của cán bộ nhân viên

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm bổ sung báo cáo hoặc khi in có tùy chọn hiển thị họ tên là tiếng việt không dấu.

Cụ thể như sau

1. Tại màn hình danh sách tính các khoản PCĐBN (tại menu Tính lương\Tính các khoản khác), khi in bảng PCĐBN, phần mềm sẽ hiển thị giao diện tham số báo cáo, trong đó phần mềm đã bổ sung tùy chọn có Hiển thị số hiệu cán bộ hay là Hiển thị CBNV không dấu không.

2. Khi mà tích chọn cả 2 tùy chọn trên, báo cáo PCĐBN in ra sẽ hiển thị cả Số hiệu CBNV và hiển thị họ tên CBNV là tiếng việt không dấu.

Cập nhật 21/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan