1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R25
  4. Kế toán muốn lưu lại thông tin đã chọn khi tính lương để đơn vị đỡ mất thời gian nhập lại nhiều lần

Kế toán muốn lưu lại thông tin đã chọn khi tính lương để đơn vị đỡ mất thời gian nhập lại nhiều lần

1. Mục đích

Giúp kế toán lưu lại thông tin đã chọn khi tính lương để đơn vị đỡ mất thời gian nhập lại nhiều lần.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R25, tại một số đơn vị, khi lập bảng tính lương, đơn vị thiết lập chọn phân bổ nguồn vào chung và lập bảng tính lương tháng 1, để lập được bảng tính lương tháng 1 kế toán phải chọn nguồn phân bổ và nhập số tiền tương ứng. Sang tháng 2 đơn vị tiếp tục lập bảng tính lương, nguồn phân bổ vẫn giữ nguyên so với tháng 1, kế toán tiếp tục phải chọn lại nguồn phân bổ và nhập số tiền tương ứng. Việc lặp đi lặp lại thao tác nhiều lần làm mất nhiều thời gian của kế toán.
Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng lưu lại thông tin khách hàng đã nhập khi tính lương mà khách hàng vẫn phải tự nhập tay lại.

– Kể từ phiên bản R25, phần mềm lưu lại tham số bảng tính lương so với bảng lập gần nhất.

Cụ thể như sau

1. Ví dụ vào tháng 6, đơn vị lập bảng tính lương hệ số, phụ cấp phân bổ nguồn chung, khai báo các thông tin tham số như sau:

2. Đến tháng 7, khi đơn vị lập bảng tính lương, tại giao diện tham số bảng tính lương, phần mềm sẽ hiển thị các thông tin tham số bảng tính lương so với bảng lập gần nhất (tháng 6)

Cập nhật 28/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan