1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán muốn thay đổi cỡ chữ ở phần thân trang khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh

Kế toán muốn thay đổi cỡ chữ ở phần thân trang khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh

1. Mục đích

Giúp kế toán dễ dàng thay đổi cỡ chữ ở phần thân trang khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, các đơn vị sau khi tính truy lĩnh lương sẽ tự thiết lập mẫu bảng lương truy lĩnh theo từng yêu cầu quản lý của đơn vị và KBNN. Trong quá trình sửa mẫu, kế toán sẽ thay đổi kích cỡ của phần tiêu đề và chữ số phần thân trang vừa với từng cột số liệu để khi in bảng lương truy lĩnh cân đối hơn. Tuy nhiên hiện tại phần mềm chưa cho phép thay đổi kích cỡ của chữ số ở phần thân trang khi tùy chỉnh bảng lương truy lĩnh.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm cho phép tùy chỉnh format chữ của phần nội dung trên mẫu tùy chỉnh truy lĩnh tương tự như trên bảng lương.

Cụ thể như sau

1. Tại giao diện bảng tính lương truy lĩnh chi tiết, nhấn Sửa mẫu bảng truy lĩnh.

2. Tại đây, phần Sửa thân trang\tab Tùy chọn hiển thị dữ liệu theo cột, phần mềm đã bổ sung chức năng thiết lập riêng từng cột.

3. Khi nhấn vào chức năng này, phần mềm sẽ cho phép anh/chị có thể dễ dàng điều chỉnh định dạng bảng nội dung theo từng cột khác nhau theo kiểu số hoặc theo kiểu chữ

.

4. Ngoài ra anh/chị cũng có thể dễ dàng điều chỉnh định dạng cho dòng tổng cộng theo mong muốn.

.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan