1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R19
  4. Kế toán muốn tính khoản phụ cấp giáo viên giảng dạy người khuyết tật theo học kỳ để đi KBNN

Kế toán muốn tính khoản phụ cấp giáo viên giảng dạy người khuyết tật theo học kỳ để đi KBNN

1. Mục đích

Giúp kế toán tính khoản phụ cấp giáo viên giảng dạy người khuyết tật theo học kỳ để đi KBNN.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R19, tại một số trường có dạy cho học sinh khuyết tật, mỗi học kỳ, giáo viên dạy khuyết tật sẽ được hưởng khoản phụ cấp dạy trẻ khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP. Tuy nhiện hiện tại khi thêm khoản phụ cấp đặc biệt ngành, đơn vị chỉ thiết lập được phụ cấp tính theo hệ số, tỷ lệ hoặc số tiền mà không thiết lập được công thức.

– Kể từ phiên bản R19, phần mềm bổ sung thêm khoản PC ĐBN và đáp ứng cách tính của khoản PC này theo thông tư, đáp ứng mẫu biểu mà KH đang áp dụng.

Chi tiết thay đổi

1. Tại phần Thiết lập tính lương, phần mềm đã bổ sung tùy chọn tính PC giảng dạy người khuyết tật cho phép anh chị ghi nhận định mức giờ dạy 1 năm và số tuần giảng dạy trong một năm để tính lương.

2. Phần mềm cũng đã bổ sung ký hiệu chấm công để ghi nhận số tiết giảng dạy trẻ khuyết tật hàng tháng và tổng hợp công làm căn cứ tính phụ cấp.

3. Phần mềm sẽ có 2 cách tính như sau:

– TH1: trường học tính khoản PC ưu đãi giảng dạy người khuyết tật là khoản phụ cấp nằm trong quỹ lương. Sau khi tổng hợp công có số tiết giảng dạy người khuyết tật, sẽ tính lên bảng lương

– TH2: trường học tính khoản PC khuyết tật này là khoản phụ cấp chi trả ngoài quỹ lương (PC ĐBN): Nếu có ghi nhận số tiết ở bảng chấm công thì khi lập bảng phụ cấp ĐBN sẽ tự động lấy số liệu lên. Nếu không thì sẽ cho lập bảng tính phụ cấp ĐBN cho khoản này theo 3 cách tùy chọn từng CBNV trong đơn vị, nhập khẩu CBNV và tính nhanh bằng cách copy patse từ file có sẵn vào chương trình.

Cập nhật 25/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan