1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R12
  4. Kế toán muốn tính phụ cấp làm thêm giờ độc lập mà không phụ thuộc vào tính lương của tháng đó

Kế toán muốn tính phụ cấp làm thêm giờ độc lập mà không phụ thuộc vào tính lương của tháng đó

1. Mục đích

Giúp kế toán tính phụ cấp làm thêm giờ độc lập mà không phụ thuộc vào tính lương của tháng đó.

2. Chi tiết thay đổi

– Trước phiên bản R12, để tính phụ cấp làm thêm giờ của một tháng thì phải lập bảng lương tháng đó.

– Kể từ phiên bản R12, phần mềm cải tiến tự tính đơn giá giờ công mà không cần dựa vào bảng lương tháng tương ứng.

Cụ thể như sau

1. Vào menu Tính lương\Tính các khoản khác, nhấn Thêm mới.

2. Nhập các thông tin tính khoản phụ cấp làm thêm, làm đêm.

3. Nhấn Chọn CBNV và chọn các CBNV được hưởng khoản phụ cấp làm thêm làm đêm.

4. Tại đây anh chị có thể nhập các thông tin làm thêm làm đêm của CBNV, phần mềm sẽ tự động tính đơn giá giờ công mà không cần dựa vào bảng lương tháng tương ứng.

Cập nhật 31/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan